Ulikowo

  

 

Drugi TURNIEJ piłki nożnej 010

28 maja 2016 roku na boisku w Ulikowie odbył się II Mały Turniej Piłki Nożnej, w którym wzięli udział nie tylko mieszkańcy :). Już teraz zapraszamy na kolejne Małe Turnieje Piłki Nożnej.

Relacja fotograficzna z II Małego Turnieju Piłki Nożnej :

Galeria

I przypomnienie foto I Małego Turnieju Piłki Nożnej:

Galeria

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stargard

o naborze wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2016 r.

Wniosek powinien być złożony w terminie do dnia 31 maja 2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5 – zgodnie ze wzorem wniosku, w zamkniętej kopercie, na której należy podać pełną nazwę klubu sportowego lub dane składającego wniosek w przypadku zawodników niezrzeszonych oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe 2016″Wnioski nalezy kierować do Wójta Gminy Stargard.

PEŁNY TEKST OGŁOSZENIA NA STRONIE:

http://www.gmina.stargard.pl/aktualnosci/pokaz/1070.dhtml